วิทยาลัยการจัดการฯ จะจัดสอบภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์

เรียน นักศึกษา CMMU ทุกท่าน

ทางวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จะทำการจัดสอบภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2561 จะมีการสอบ TOEFL ITP

ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าไปสมัครสอบด้วยตนเองที่ http://www.cmmu.mahidol.ac.th/onlineadmission ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561 ค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ เป็นจำนวนเงิน 1,500 บาทโดยใช้ Username และ Password เดิมที่ใช้ในการสอบเข้า หากลืม Username และ Password เดิม กรุณาติดต่อ คุณเฉลิมศักดิ์ รัตนพนัง เบอร์ติดต่อ 081-833-0959 email address: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.หมายเหตุ

- นักศึกษาที่ได้รับจดหมายฉบับนี้คือผู้ที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษสำหรับการจบการศึกษาของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

- หากนักศึกษาท่านใดที่ผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษแล้ว แต่ยังปรากฏว่ายังมีรายชื่อที่ต้องสอบภาษาอังกฤษอยู่ให้นำหลักฐานมายื่นที่ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา ชั้น 10


งานสนับสนุนการศึกษาและวิชาการ
  • Hits: 922

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400