กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 21A หลักสูตรไทย (วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561)

กำหนดการ งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่น 21A หลักสูตรไทย วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561
     
09:00 – 09:30   นักศึกษาหลักสูตรไทยรุ่น 21A ลงทะเบียน ชั้น 1
09:30 – 10:30   ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตแก่นักศึกษาใหม่ (หลักสูตรไทย) ณ. Student Lounge ชั้น 2
10:30 – 12:00   นักศึกษาพบปะหัวหน้าสาขาวิชาตามห้องที่กำหนด
   
  • BM ห้อง Student Lounge ชั้น 2
  • HO ห้อง Student Lounge ชั้น 2
  • MK ห้อง 605 ชั้น 6
  • EI ห้อง 606 ชั้น 6
  • FB ห้อง 606 ชั้น 6
  • FN ห้อง 607 ชั้น 6
  • MS ห้อง 804 ชั้น 8
 
 

Download document: Orientation21A
  • Hits: 612

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400