ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา (MK) รุ่น 19B จากการประกวด Startup Thailand League 2017
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทสาขาการตลาด (MK) รุ่น 19B ทั้ง ทีม ที่ได้รับรางวัลทีมละ 100,000 บาท จากการประกวด Startup Thailand League 2017 โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
กลุ่มแรก "Googuide # Learn & Travel" โปรเจคที่เชื่อมความต้องการของนักท่องเที่ยวอิสระ (FIT) กับคนไทยที่อยากเรียนรู้ภาษา ประกอบด้วย ...
1. ณัฐพร ทองย้อย
2. นัยน์ภัสสร ศักยาภินันท์ 
3. สุรศักดิ์ บุญเผ่า
กลุ่มที่สอง "Run Together" เป็นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการวิ่ง เก็บสถิติและข้อมูลเสมือนคู่มือของรันเนอร์ สมาชิกประกอบด้วย ...
1. ชลิดา โรจนธารา 
2. กรณิภา วันมงคลเจริญ 
3. ปวริศา ชูวงษ์ 
4. ชลิตา จังวิจิตรกุล 
5. เจตวัฒน์ เกษมไชยานันท์

Read more ..
  • Hits: 973

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400