ประกวดออกแบบ LINE STICKER "ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร"

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดออกแบบ สติกเกอร์ไลน์ หัวข้อ "ร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม 2561   ดาวน์โหลด รายละเอียด
  • Hits: 575

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, IM
Ext.3204: MM
Ext.3205: HWM
Ext.3208: GM, LHR
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3205: 4+1
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS
Ph.D
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400