วิชาเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ

กรุณากด Link ทางด้านล่างเพื่อดาวโหลดตารางเรียน
หมายเหตุ :
 • นักศึกษาต้องเข้าสอบ Pre-Test ของแต่ละ skill
 • นักศึกษาต้องเข้าสอบ Post-Test ของแต่ละ skill
หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย โปรดสอบถามเพิ่มเติม ที่ คุณกี๋ @ 02 206 2000 ext. 2031

วิชาเสริมพื้นฐานบัญชี (Accounting)
เรียน Online

กรุณากด Link ทางด้านล่างเพื่อดาวโหลดตารางเรียน

วิชาเสริมทักษะด้านการจัดการ
(Managerial Skill Development (MSD))

วิชา Pre-Course นักศึกษาจะมีเรียน 2 รายวิชา คือ
 • วิชาที่1 Presentation Skills เรียน Online
 • วิชาที่2 Personality Development 
กรุณากด Link ทางด้านล่างเพื่อดาวโหลดตารางเรียน.

วิชาเสริมพื้นฐานคณิตศาสตร์ (MATH)
เรียน Online

สำหรับนักศึกษาสาขาการเงินเท่านั้น
กรุณากด Link ทางด้านล่างเพื่อดาวโหลดตารางเรียน

Important Date for 23A

 • Register to be CMMU students
  February 28 - March 5, 2020
 • Payment period
  February 28 - March 5, 2020
 • Pre-Course begins
  March 6, 2020
 • Orientation

  Due to health concern of the COVID-19, the orientation will not be organized.

  However, please come to CMMU to pick up the documents and student id card during March 8 – March 15, 2020 (Mon – Fri: 8.30 – 18.00 hrs., Sat – Sun: 8.30 – 16.30 hrs.).

  Please note that when you come to pick up the documents, we will do a size measurement for CMMU T-Shirt and jacket

  DOWNLOAD: Orientation Thai Program
 • Term begins
  May 15, 2020

คำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนเสริมพื้นฐาน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนพื้นฐานกรุณาติดต่อ
คุณเยาวรัตน์ (คุณโอ๋) 02-206-2000 ต่อ 3206
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00 น.

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3204: MM, MR
Ext.3208: GM, Ph.D.
Ext.3209: MMCF, EN, HWM
Thai Program
Ext.3201: BM, MMF
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS, 4+1
International Relations
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400