บริษัท อินเทอร์เนชั่นแนล เอ็นไวรอนเม็นทอลฯ รับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท อินเตอร์เนชั่นเเนล เอ็นไวรอนเม็นทอล แมนเนจเม็นท จำกัด มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคากรเข้าร่วมงาน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา และศิษย์เก่าสถาบัน รวมถึงผู้สนใจ กำลังมองหางาน ที่มีรายได้อนาคตมั่นคง    ดาวน์โหลด รายละเอียด
  • Hits: 674

Academic Affairs

Requests, complaints or problems related to academic issues, Please contact the Academic Service Department on 10th Floor or Tel: 662 206 2000 Ext. 3101 - 3106 .  


Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours: 
Mon-Fri 08:30-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30


Academic Program

Tel: 662 206 2000
Inter Program
Ext.3201: MMCF, EN, HWM
Ext.3204: MM, MR
Ext.3208: GM, Ph.D.
Thai Program
Ext.3202: MKT, MMF
Ext.3203: HO, BM
Ext.3206: EI, FBM
Ext.3207: MS, 4+1
International Relations
Ext.3205


Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Office hours:
Mon-fri 10:00-18:00
Sat-Sun 08:30-16:30

69 Vipawadee Rangsit Road
Samsennai, Phayathai District,
Bangkok, Thailand 10400